Μενού

clear

Baumit FlexaColor

Οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνη σιλικόνης

Ογανικό χρώμα σε βάση ρητίνη σιλικόνης, υψηλής ελαστικότητας, για εξωτερική χρήση.

  • Υψηλής ελαστικότητας

  • Γεφύρωση ρωγμών

  • Μεγάλη καλυπτικότητα

Baumit FlexaColor
star_border

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
950
Φαινόμενη πυκνότητα
1.3kg/dm³
Τιμή του PH
8
Κατανάλωση
0.2l/m² ανά στρώση
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14l
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
950
Φαινόμενη πυκνότητα
1.3kg/dm³
Τιμή του PH
8

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.