Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit OpenTherm

Διάτρητη λευκή θερμομονωτική πλάκα EPS

Λευκή θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS EPS (κατά ΕΝ 13163), με υψηλή διαπνοή (μ ≤10), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης, μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

  • Υψηλή διαπνοή

  • Διάτρητη θερμομονωτική πλάκα

  • Βελτιωμένες θερμομονωτικές ιδιότητες

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
2.5 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
5 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
2 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
4 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
1.5 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
3 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
1 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
2 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
1 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
2 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
12 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
6 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
4 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
8 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
3 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
6 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Συσκευασία
2 m² Δέμα
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 10
Φαινόμενη πυκνότητα
≥ 15 kg/m³
Μορφή πλακών
100 x 50 cm
Αντίσταση σε φωτιά
E κατά 13501-1
Κωδικός προσδιορισμού
EPS EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Θερμική αγωγιμότητα
≤ 0,035 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Διάσταση παλετών
4 πλάκες/δέμα
Τύπος συσκευασίας
50 x 100 cm
Baumit OpenTherm
star_border

Σχετικό Περιεχόμενο