Μενού

clear

Baumit PuraColor

Premium – Υψηλής αντοχής ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Ανθεκτικό χρώμα πρόσοψης για έντονες και λαμπερές αποχρώσεις. Μεγαλύτερη σταθερότητα αποχρώσεων μέσω της τεχνολογίας cool pigments

  • Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

  • Έντονα χρώματα

  • Τεχνολογία cool pigments

Baumit PuraColor
star_border

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
5 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
64
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
200- 250
Φαινόμενη πυκνότητα
1.4kg/dm³
Τιμή του PH
7.5
Κατανάλωση
0.32l/m² για 2 στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
70%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 l
Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
200- 250
Φαινόμενη πυκνότητα
1.4kg/dm³
Τιμή του PH
7.5
Κατανάλωση
0.32l/m² για 2 στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
70%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14l

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο