Θερμομονωτική πλάκα StarTherm Resolution

Θερμομονωτική πλάκα φαινολικού αφρού

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο πυρήνας της πλάκας είναι φαινολικός αφρός καλυμμένος και στις δύο πλευρές με 3mm γραφιτούχο EPS, προσφέροντας τη δυνατότητα τριψίματος της επιφάνειας κατά την εφαρμογή. Ειδικά κατάλληλο για ανοίγματα παραθύρων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem Resolution. Διαστάσεις: 100 x 50 cm. Πάχη: 3 - 30 cm. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητς: λ = 0,022 W/mK (ισχύει για το υλικό του πυρήνα).

  • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,022 W/mK

  • Όπου απαιτείται μικρό πάχος εφαρμογής

  • Εύκολη επεξεργασία της επιφάνειας EPS

Θερμομονωτική πλάκα StarTherm Resolution