Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit SilikonColor

Υδατοαπωθητικό χρώμα σιλικόνης

Έτοιμο προς χρήση χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης με βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικό, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και βελτιωμένη εργασιμότητα.

  • Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες

  • Διαπνοή

  • Υδατοαπωθητικότητα

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Διαπερατότητα υδρατμών
80 - 120
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,6 kg/dm³
Τιμή του PH
8
Κατανάλωση
περίπου 0,3 - 0,35 m²/l για δύο στρώσεις
Απόδοση
περίπου 40 - 46 m² /δοχείο για δύο στρώσεις
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14 l
Συσκευασία
5 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Διαπερατότητα υδρατμών
80 - 120
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,6 kg/dm³
Τιμή του PH
8
Κατανάλωση
περίπου 0,3 - 0,35 m²/l για δύο στρώσεις
Απόδοση
περίπου 14 - 16 m² /δοχείο για δύο στρώσεις
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 l
Baumit SilikonColor
star_border

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο