Μενού

clear

Baumit GranoporColor

Υψηλής διαπνοής ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Έτοιμο προς χρήση χρώμα προσόψεων σε ακρυλική βάση για εξωτερική χρήση. Καλή διάχυση υδρατμών και πολύ υδατοαπωθητικό.

  • Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

  • Οικονομικό

  • Γενικής χρήσης

Baumit GranoporColor
star_border

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
5 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
200- 250
Φαινόμενη πυκνότητα
1.6kg/dm³
Τιμή του PH
7.5
Κατανάλωση
0.3- 0.35m²/l για 2 στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
70%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 l
Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
200- 250
Φαινόμενη πυκνότητα
1.6kg/dm³
Τιμή του PH
7.5
Κατανάλωση
0.3- 0.35m²/l για 2 στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
70%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14 l

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο