Μενού

clear

Baumit StellaporTop

Τελικό επίχρισμα σιλοξάνης

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

  • Υψηλή προστασία

  • Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση

  • Μεγάλη καλυπτικότητα

Baumit StellaporTop
star_border

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
65- 85
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.130.17για πάχος στρώσης 2 mm V2
Απορρόφηση νερού
< 0.15kg/(m².h^[0,5]) W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8kg/dm³
Αντοχή συνοχής
> 0.3MPa
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
2.3kg/m²
Απόδοση
10.9m²/δοχείο
Κατασκευή
K 1,5
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχεία 25 kg

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο