Μενού

clear

Baumit Classico Special

Ανόργανο τελικό επίχρισμα

Τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης για προστασία και διαμόρφωση προσόψεων. Υδατοαπωθητικό, κατάλληλο και για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

  • Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

  • Ανόργανο προϊόν

  • Μπορούν να εφαρμοστούν βαφές Baumit.

Baumit Classico Special
star_border

Συσκευασίες προϊόντος

Χρόνος Αποθήκευσης
Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 12
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
περίπου 0,8 W/mK
Πυκνότητα κονιάματος μετά την ωρίμανση
περίπου 1.450 kg/m³
Αντοχή σε κάμψη
> 0,7 N/mm²
Κατανάλωση
περίπου 2 kg/m²
Απόδοση
περίπου 12,5
Κατασκευή
K 1
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες
περίπου 1,5 - 5 N/mm²
Χρόνος Αποθήκευσης
Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 12
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
περίπου 0,8 W/mK
Πυκνότητα κονιάματος μετά την ωρίμανση
περίπου 1.450 kg/m³
Αντοχή σε κάμψη
> 0,7 N/mm²
Κατανάλωση
περίπου 2,5 kg/m²
Απόδοση
περίπου 10
Κατασκευή
K 1,5
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες
περίπου 1,5 - 5 N/mm²
Χρόνος Αποθήκευσης
Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 12
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
περίπου 0,8 W/mK
Πυκνότητα κονιάματος μετά την ωρίμανση
περίπου 1.450 kg/m³
Αντοχή σε κάμψη
> 0,7 N/mm²
Κατανάλωση
περίπου 3,5 kg/m² για 3 mm πάχος στρώσης
Απόδοση
περίπου 7,1
Κατασκευή
K 2
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες
περίπου 1,5 - 5 N/mm²
Χρόνος Αποθήκευσης
Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 12
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
περίπου 0,8 W/mK
Πυκνότητα κονιάματος μετά την ωρίμανση
περίπου 1.450 kg/m³
Αντοχή σε κάμψη
> 0,7 N/mm²
Κατανάλωση
περίπου 4 kg/m² για 4 mm πάχος στρώσης
Απόδοση
περίπου 6,3
Κατασκευή
K 3
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες
περίπου 1,5 - 5 N/mm²