Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit NanoporColor

Premium – Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα νανοτεχνολογίας

Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα πρόσοψης με υψηλή διαπνοή και αντοχή στη ρύπανση χάρη στην νανοτεχνολογία.

  • Νανοκρυσταλλική δομή

  • Αυτοκαθαριζόμενο προϊόν

  • Υψηλή διαπνοή

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 30 - 40
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,5 kg/dm³
Τιμή του PH
12
Κατανάλωση
περίπου 0,3 - 0,35 m²/l για δύο στρώσεις
Απόδοση
περίπου 40 - 46 m² /δοχείο για δύο στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 65 %
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14 l
Συσκευασία
5 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 30 - 40
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,5 kg/dm³
Τιμή του PH
12
Κατανάλωση
περίπου 0,3 - 0,35 m²/l για δύο στρώσεις
Απόδοση
περίπου 14 - 16 m² /δοχείο για δύο στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 65 %
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 l
Baumit NanoporColor
star_border

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο