Μενού

clear

Baumit NanoporColor

Premium – Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα νανοτεχνολογίας

Αυτοκαθαριζόμενο χρώμα πρόσοψης με υψηλή διαπνοή και αντοχή στη ρύπανση χάρις στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης.

  • Αυτοκαθαριζόμενο

  • Εύκολη εφαρμογή

  • Προστασία από τη ρύπανση

Baumit NanoporColor
star_border

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
5 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30- 40
Φαινόμενη πυκνότητα
1.5kg/dm³
Τιμή του PH
12
Κατανάλωση
0.3- 0.35m²/l για 2 στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
65%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 l
Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30- 40
Φαινόμενη πυκνότητα
1.5kg/dm³
Τιμή του PH
12
Κατανάλωση
0.3- 0.35m²/l για 2 στρώσεις
Περιεχόμενα στερεά
65%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14 l

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο