Μενού

clear

Baumit MosaikTop

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Για εφαρμογή ασταριού συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών.

  • Με έγχρωμη ψηφίδα

  • Πολλές χρωματικές επιλογές

  • Υψηλή ανθεκτικότητα

Baumit MosaikTop
star_border

Συσκευασίες προϊόντος

Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110 - 140
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
V2
Απορρόφηση νερού
W3
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
περίπου 4,5 kg/m²
Απόδοση
περίπου 5,5 m²/δοχείο
Περιεχόμενα στερεά
80 %
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
περίπου 2 mm
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110 - 140
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
V2
Απορρόφηση νερού
W3
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
περίπου 5,5 kg/m²
Απόδοση
περίπου 4,5 m²/δοχείο
Περιεχόμενα στερεά
80 %
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
περίπου 2 mm

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.