Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit MosaikTop

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Για εφαρμογή ασταριού συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών.

  • Με έγχρωμη ψηφίδα

  • Πολλές χρωματικές επιλογές

  • Υψηλή ανθεκτικότητα

Συσκευασίες προϊόντος

Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110 - 140
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
V2
Απορρόφηση νερού
W3
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
περίπου 5,5 kg/m²
Απόδοση
περίπου 4,5 m²/δοχείο
Περιεχόμενα στερεά
80 %
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
περίπου 2 mm
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110 - 140
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
V2
Απορρόφηση νερού
W3
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
περίπου 4,5 kg/m²
Απόδοση
περίπου 5,5 m²/δοχείο
Περιεχόμενα στερεά
80 %
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
περίπου 2 mm
Baumit MosaikTop
star_border

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.