Μενού

clear

Baumit CreativTop

Τελικό επίχρισμα ελεύθερης διαμόρφωσης

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα διακοσμητικής διαμόρφωσης σε μορφή πάστας και βάση σιλικόνης. Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο διαμόρφωσης.

  • Απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές

  • Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών

  • Εξασφάλιση μοναδικών επιφανειών

Baumit CreativTop
star_border

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
35- 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.120.16
Απορρόφηση νερού
< 0.1kg/(m².h^[0,5]) W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.751.8kg/dm³
Αντοχή συνοχής
> 0.3MPa
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
56.2kg/m²
Απόδοση
45m²/δοχείο
Κατασκευή
Max
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
4mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
35- 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.120.16
Απορρόφηση νερού
< 0.1kg/(m².h^[0,5]) W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.751.8kg/dm³
Αντοχή συνοχής
> 0.3MPa
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
4.26.2kg/m²
Απόδοση
45.9m²/δοχείο
Κατασκευή
Trend
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
3mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
35- 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.120.16
Απορρόφηση νερού
< 0.1kg/(m².h^[0,5]) W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.751.8kg/dm³
Αντοχή συνοχής
> 0.3MPa
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
2.94.2kg/m²
Απόδοση
58.5m²/δοχείο
Κατασκευή
Fine
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
1mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
35- 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.120.16
Απορρόφηση νερού
< 0.1kg/(m².h^[0,5]) W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.751.8kg/dm³
Αντοχή συνοχής
> 0.3MPa
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
1.53.5kg/m² απόδοση ~ 9-11 m2 ανά δοχείο
Απόδοση
7.116.6m²/δοχείο
Κατασκευή
Pearl
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
0.5mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
35- 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.120.16
Απορρόφηση νερού
< 0.1kg/(m².h^[0,5]) W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.751.8kg/dm³
Αντοχή συνοχής
> 0.3MPa
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
34kg/m²
Απόδοση
68m²/δοχείο
Κατασκευή
Silk
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
0.1mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο