Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit UniPrimer

Αστάρι γενικής χρήσης

Έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορροφητικότητας για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς κσι για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

  • Γενικής χρήσης

  • Ρύθμιση απορροφητικότητας υποστρώματος

  • Βελτίωση πρόφυσης

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,65 kg/dm³
Κατανάλωση
περίπου 0,2 - 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 60 m² / δοχείο για επίχρισμα, 100 - 125 m2 / δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 70 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg
Τύπος συσκευασίας
Δοχείο 25 kg
Συσκευασία
5 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,65 kg/dm³
Κατανάλωση
περίπου 0,2 - 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 12,5 m² / δοχείο για επίχρισμα, 20 - 25 m2 / δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 70 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 δοχεία=240 kg
Τύπος συσκευασίας
Δοχείο 5 kg
Baumit UniPrimer
star_border

Σχετικό Περιεχόμενο