Μενού

clear

Baumit UniPrimer

Αστάρι γενικής χρήσης

Έτοιμο προς χρήση αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορροφητικότητας για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς κσι για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

  • Γενικής χρήσης

  • Ρύθμιση απορροφητικότητας υποστρώματος

  • Βελτίωση πρόφυσης

Baumit UniPrimer
star_border

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,6 kg/dm³
Κατανάλωση
περίπου 0,2 - 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 60 m² / δοχείο για επίχρισμα, 100 - 125 m2 / δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 70 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg
Τύπος συσκευασίας
Δοχείο 25 kg
Συσκευασία
5 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,6 kg/dm³
Κατανάλωση
περίπου 0,2 - 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 12,5 m² / δοχείο για επίχρισμα, 20 - 25 m2 / δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 70 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 δοχεία=240 kg
Τύπος συσκευασίας
Δοχείο 5 kg

Σχετικό Περιεχόμενο