Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit PremiumPrimer

Premium - υδατοαπωθητικό αστάρι υψηλής διαπνοής

Εξαιρετικά ισχυρό αστάρι πρόσφυσης και εξομάλυνσης της απορροφητικότητας του υποστρώματος, γενικής χρήσης, διαπνέον. Περιέχει πληρωτικά υλικά που διευκολύνουν την εφαρμογή των τελικών επιστρώσεων. Κατάλληλο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς και για τα τελικά επιχρίσματα. Χωρίς διαλύτες.

  • Εξαιρετική εξομάλυνση απορροφητικότητας

  • Βέλτιστη πρόσφυση

  • Ομογενοποίηση υποστρώματος

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
20 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,5 kg/dm³
Τιμή του PH
περίπου 8
Κατανάλωση
περίπου 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 50 m² / δοχείο για επίχρισμα, 80 m2/δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 58 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 20 kg
Συσκευασία
5 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,5 kg/dm³
Τιμή του PH
περίπου 8
Κατανάλωση
περίπου 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 12,5 m² / δοχείο για επίχρισμα, περίπου 20 m2/δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 58 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα= 48 δοχεία= 240 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 kg
Baumit PremiumPrimer
star_border

Σχετικό Περιεχόμενο