Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit PremiumPrimer

Premium - υδατοαπωθητικό αστάρι υψηλής διαπνοής

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση απορροφητικότητας και γέφυρα πρόσφυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Η κοκκομετρία του διευκολύνει την εφαρμογή και τη διαμόρφωση των τελικών επιχρισμάτων. Διατίθεται και βαμμένο - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

  • Εξαιρετική εξομάλυνση απορροφητικότητας

  • Βέλτιστη πρόσφυση

  • Όμορφες επιφάνειες

Συσκευασίες προϊόντος

Συσκευασία
20 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,5 kg/dm³
Τιμή του PH
περίπου 8
Κατανάλωση
περίπου 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 50 m² / δοχείο για επίχρισμα, 80 m2/δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 58 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 20 kg
Συσκευασία
5 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 150
Φαινόμενη πυκνότητα
περίπου 1,5 kg/dm³
Τιμή του PH
περίπου 8
Κατανάλωση
περίπου 0,25 kg/m² σε ETICS
Απόδοση
περίπου 12,5 m² / δοχείο για επίχρισμα, περίπου 20 m2/δοχείο για ETICS
Περιεχόμενα στερεά
περίπου 58 %
Κατανάλωση 2
περίπου 0,4 kg/m² σε επίχρισμα
Διάσταση παλετών
1 παλέτα= 48 δοχεία= 240 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 5 kg
Baumit PremiumPrimer
star_border

Σχετικό Περιεχόμενο