Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit MineralTherm Lamelle

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμαβακα

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης και αντοχής για τα σημεία θερμοδιακοπής. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ 13162.

  • Αντοχή στη φωτιά

  • Καλές θερμομονωτικές ιδιότητες

  • Για τα σημεία θερμοδιακοπής

Συσκευασίες προϊόντος

Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,041 W/mK
Baumit MineralTherm Lamelle

Σχετικό Περιεχόμενο