Μενού

clear

Baumit MineralTherm Lamelle

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμαβακα

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης και αντοχής για τα σημεία θερμοδιακοπής. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ 13162.

  • Αντοχή στη φωτιά

  • Καλές θερμομονωτικές ιδιότητες

  • Για τα σημεία θερμοδιακοπής

Baumit MineralTherm Lamelle

Συσκευασίες προϊόντος

Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK
Μορφή πλακών
120 x 20 cm
Αντίσταση σε φωτιά
A1 κατά 13501-1
Θερμική αγωγιμότητα
0,04 W/mK

Σχετικό Περιεχόμενο