Μενού

clear

Baumit StarTherm Plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα EPS

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 13163. Μέρος του συστήματος Βaumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

  • Εξαιρετική θερμομόνωση

  • Βέλτιστη σχέση απόδοσης / τιμής

  • Ευκολία εφαρμογής

Baumit StarTherm Plus

Συσκευασίες προϊόντος

Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm
Διαπερατότητα υδρατμών
≤ 50 70
Αντίσταση σε φωτιά
E
Θερμική αγωγιμότητα
0,03 W/mK
Προϊόν από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS - Expanded polystyrene)
EPS-F
Τύπος συσκευασίας
60 x 100 cm

Σχετικό Περιεχόμενο