Μενού

clear

Baumit PowerFlex

Οργανικό υλικό στρώσης ενίσχυσης

Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το αντιβανδαλιστικό σύστημα Baumit Power. Συμμορφώνεται με την Οδηγία ETAG 004.

  • Αντοχή σε κρούση

  • Χωρίς τσιμέντο

  • Ινοπλισμένο προϊόν

Baumit PowerFlex
star_border

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 100
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
περίπου 0,7 W/mK
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
περίπου 0,3 για πάχος στρώσης 3 mm
Κατανάλωση
περίπου 4 - 5 kg/m² για στρώση πάχους 3mm
Μέγεθος κόκκου
περίπου 0 - 1 mm
Κατανάλωση 2
περίπου 6 - 7 kg/m² για στρώση πάχους 5mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg

Σχετικό Περιεχόμενο