Ελλάδα

Μενού

clear

Select version

clear

Baumit PowerFlex

Οργανικό υλικό στρώσης ενίσχυσης

Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το αντιβανδαλιστικό σύστημα Baumit PowerPowerSystem, εξαιτίας της υψηλής αντοχή σε κρούση, και με την Οδηγία ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

  • Αντοχή σε κρούση

  • Χωρίς τσιμέντο

  • Ινοπλισμένο προϊόν

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
32
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
περίπου 100
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
περίπου 0,3 m (για πάχος στρώσης 3 mm)
Πυκνότητα κονιάματος μετά την ωρίμανση
περίπου 1.800 kg/m³
Κατανάλωση
περίπου 4 - 5 kg/m² για στρώση πάχους 3mm
Θερμική αγωγιμότητα
0,7 W/mK
Μέγεθος κόκκου
περίπου 0 - 1 mm
Κατανάλωση 2
περίπου 6 - 7 kg/m² για στρώση πάχους 5mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Baumit PowerFlex
star_border

Σχετικό Περιεχόμενο