Μενού

clear

Baumit KlimaPrimer

Αστάρι ρύθμισης απορροφητικότητας & βελτίωσης πρόσφυσης

Αστάρι ρύθμισης της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του Baumit KlimaColor. Χαμηλή οσμή, χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.).

  • Για επιφάνειες απορροφητικές και με κιμωλίαση

  • Χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.).

  • Αστάρι για βελτίωση της πρόσφυσης

Baumit KlimaPrimer

Συσκευασία
14 l Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Φαινόμενη πυκνότητα
1kg/dm³
Κατανάλωση
0.15l/m² ανάλογα με το υπόστρωμα
Περιεχόμενα στερεά
15%
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 24 δοχεία = 336 l
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 14 l