Μενού

clear

Baumit NanoporTopFine

Premium – Λεπτόκοκκο αυτοκαθαριζόμενο τελικό επίχρισμα νανοτεχνολογίας

Αυτοκαθαριζόμενο ανόργανο τελικό επίχρισμα με ικανότητα προστασίας από τη ρύπανση χάρις στην τεχνολογία φωτοκατάλυσης, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάστας για προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

  • Αυτοκαθαριζόμενο προϊόν

  • Τεχνολογία φωτοκατάλυσης

  • Αντοχή στη ρύπανση

Baumit NanoporTopFine
star_border

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
6 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
15- 25
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7W/mK
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8kg/dm³
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
2kg/m²
Απόδοση
12.5m²/25kg Kanister
Κατασκευή
K 1
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.

Σχετικό Περιεχόμενο