Μενού

clear

Baumit MosaikTop

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη

Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Για εφαρμογή ασταριού συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

  • Με έγχρωμη ψηφίδα

  • Πολλές χρωματικές επιλογές

  • Υψηλή ανθεκτικότητα

Baumit MosaikTop
star_border

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110- 140
Αντίσταση σε φωτιά
B
Κατανάλωση
5.5kg/m²
Απόδοση
4.5m²/25kg
Περιεχόμενα στερεά
80%
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
2mm
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 Kg
Τύπος συσκευασίας
δοχεία 25 Kg
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110- 140
Αντίσταση σε φωτιά
B
Περιεχόμενα στερεά
80%
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
110- 140
Αντίσταση σε φωτιά
B
Περιεχόμενα στερεά
80%

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.