Μενού

clear

Baumit GleMa I Plus

Στόκος σπατουλαρίσματος

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ρητινούχος για εφαρμογή σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα, όπως επιχρίσματα ασβέστη/τσιμέντου και επιφάνειες σκυροδέματος, υποστρώματα γύψου, γυψοσανίδες. Κατάλληλος για εσωτερική εφαρμογή.

  • Γρήγορη αρμολόγηση

  • Υψηλή διαπνοή

  • Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή

Baumit GleMa I Plus
star_border

Συσκευασία
25 kg Σακί
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
48
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Πυκνότητα κονιάματος μετά την ωρίμανση
1kg/dm³
Κατανάλωση
1- 2kg/m² ανανάλογα με το υπόστρωμα
Απόδοση
10- 16ανανάλογα με το υπόστρωμα
Απαίτηση σε νερό
9- 10
Διάσταση παλετών
1 παλέτα = 48 σακιά = 1200 kg
Τύπος συσκευασίας
σακί 25 kg