Μενού

clear
star_border

KlimaDekor

Παστρώδες τελικό επίχρισμα

Παστρώδες τελικό επίχρισμα υψηλής διαπνοής για εσωτερικούς χώρους, χαμηλών εκπομπών E.L.F. Κοκκομετρία 1.0 και 1.5 mm

  • Ρύθμιση υγρασίας και μικροκλίματος

  • Ασβέστη

KlimaDekor

Διαπερατότητα υδρατμών
0.5
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.01 m 1 mm πάχος στρώσης
Φαινόμενη πυκνότητα
1.7 kg/dm³
Τιμή του PH
12.5
Κατανάλωση
1.6 - 1.8 kg/m² Κ 1.0
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
1.5 mm

Επιλογή χρώματος

clear

Κωδικός Χρώματος

color_name

HEX: hex_code

RGB: rgb_code

Ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα;