Μενού

clear

Baumit StarTop

Premium – Υδατοαπωθητικό τελικό επίχρισμα σιλικόνης

Υψηλής υδατοαπωθητικότητας τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και με βάση ρητίνης σιλικόνης, με νέο πληρωτικό υλικό για ταχεία ξήρανση.

  • Ταχεία ξήρανση

  • Αυξημένη προστασία ενάντια σε μύκητες και άλγη

  • Βελτιωμένη εργασιμότητα

Baumit StarTop

Παραλλαγές προϊόντων

Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30 - 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8 kg/m³
Κατανάλωση
2 kg/m²
Απόδοση
12.5 m²/Kübel
Κατασκευή
K 1
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30 - 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8 kg/m³
Κατανάλωση
2.5 kg/m²
Απόδοση
10 m²/Kübel
Κατασκευή
K 1,5
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30 - 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8 kg/m³
Κατανάλωση
2.9 kg/m²
Απόδοση
8.6 m²/Kübel
Κατασκευή
K 2
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30 - 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8 kg/m³
Κατανάλωση
3.9 kg/m²
Απόδοση
6.4 m²/Kübel
Κατασκευή
K 3
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30 - 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8 kg/m³
Κατανάλωση
2.6 kg/m²
Απόδοση
9.6 m²/Kübel
Κατασκευή
R 2
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg
Συσκευασία
25 kg Δοχείο
Αριθμός συσκευασιών ανά παλέτα (Παλετοποίηση)
24
Χρόνος Αποθήκευσης
12 μήνες
Διαπερατότητα υδρατμών
30 - 40
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Απορρόφηση νερού
W2
Φαινόμενη πυκνότητα
1.8 kg/m³
Κατανάλωση
3.6 kg/m²
Απόδοση
6.9 m²/Kübel
Κατασκευή
R 3
Διάσταση παλετών
1 παλέτα=24 δοχεία=600 kg
Τύπος συσκευασίας
δοχείο 25 kg

Επιλογή χρώματος

clear

Κωδικός Χρώματος

color_name

HEX: hex_code

RGB: rgb_code

Ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα;