Συλλέξαμε τις καλύτερες προσόψεις από κάθε χώρα για να συμμετάσχουνε στο διαγωνισμό Life Challenge 2020. Από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2020 έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στην ψηφοφορία του κοινού και να επιλέξετε την αγαπημένη σας πρόσοψη της Ευρώπης!