Θερμομονωτικό σύστημα Baumit Star Resolution
star_border

Θερμομονωτικό σύστημα Baumit Star Resolution

Η θερμομόνωση Baumit Star Resolution προσφέρει περισσότερο χώρο για ζωή. Η πρωτοποριακή μονωτική πλάκα πάχους 8 εκ. θα παρέχει στο σπίτι σας την ίδια προστασία όπως μια κοινή θερμομόνωση πάχους 12 εκατοστών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα θερμομόνωσης με 30% μικρότερο πάχος μόνωσης! Το σύστημα θερμομόνωσης μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μονώσεις, αν χρειαστεί. Ειδικά, εάν προκύψουν κάποια ειδικά προβλήματα κατά το σχεδιασμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών προεξοχών, φωτισμού κλπ.

 • Καλύτερη Θερμομόνωση κατά 30%
 • Μικρότερο πάχος μονωτικού, μεγαλύτερος χώρος για ζωή
 • Λύση ειδικών απαιτήσεων

Καινοτόμο υλικό

Izolačné dosky Resolution

Οι μονωτικές πλάκες Baumit StarTherm Resolution είναι κλειστής κυψελωτής δομής από σκληρυμένο κολλοειδές αφρώδες υλικό που επιτρέπει την επίτευξη εξαιρετικών θερμομονωτικών ιδιοτήτων ακόμη και σε μικρά πάχη (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD = 0,022 W (m.K)). Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους ανήκει στην κατηγορία των παλαιότερα και πιο γνωστών πλαστικών υλικών και εγγυάται υψηλή ποιότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οι μονωτικές σανίδες από πάχος 5 cm είναι ενισχυμένες με 3 mm γκρι στρώση από διογκωμένη πολυστερίνη EPS και στις δύο πλευρές τους, γεγονός που επιτρέπει την απλή και γρήγορη επεξεργασία της επιφάνειας με τον ίδιο τρόπο που δουλεύονται και οι κοινές διογκωμένες πολυστερίνες EPS.

Μικρού πάχους σύστημα

Τα μικρά πάχη των μονωτικών πλακών αποτελούν ένα πλεονέκτημα ειδικά σε περίπτωση περιορισμένου χώρου.

 • Λεπτομέρειες προεξοχών και φωτισμού
 • Ποδιές και συστήματα σκίασης παραθύρων
 • Ανεπαρκής χώρος για τη χρήση μεγάλων πάχους μονωτικού υλικού
 • Στοές


Προϊόντα Baumit

Σύνθεση του συστήματος

Zateplenie Baumit Star Resolution
 1. Υπόστρωμα
 2. Κόλλα: Συγκολλητικό κονίαμα Baumit StarContact White
 3. Θερμομονωτικό υλικό: Θερμομονωτική πλάκα Baumit StarTherm Resolution
 4. Οπλισμός: Yαλόπλεγμα Baumit StarTex
 5. Κόλλα ενισχυτικής στρώσης:Baumit StarContact White
 6. Τελικό επίχρισμα:Baumit NanoporTop, StarTop, PuraTop, SilikonTop κλπ.
Παρελκόμενα: Αγκυρωτικά μέσα όπως τα Baumit Kotva S, Kotva STR U 2G και ό,τι απαιτείται για τα θερμομονωτικά συστήματα (προφίλ βάσης, προφίλ σύνδεσης, κατάληξης, βάσης, προφίλ αρμών διαστολής και γωνιόκρανα ή αγκυρωτικά μέσα).