Θερμομόνωση ζώνης στεγάνωσης
star_border

Θερμομόνωση ζώνης στεγάνωσης

Η σωστή θερμομόνωση εξαρτάται, επίσης, από τη σωστή εφαρμογή των λεπτομερειών του συστήματος θερμομόνωσης. Μία από αυτές είναι η σωστή θερμομόνωση της ζώνης στεγάνωσης.

Εάν τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) φτάνουν έως το επίπεδο του εδάφους, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS ή θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS οι οποίες σταματούν σε ύψος τουλάχιστον 50 cm πάνω από τη στάθμη του εδάφους λόγω χαμηλής απορροφητικότητας. Η μηχανική στήριξη με βύσματα αγκύρωσης θεωρείται απαραίτητη.

Η κατάλληλη κόλλα

Σε κοινό υπόστρωμα: Η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης XPS ή διογκωμένης πολυστερίνης EPS γίνεται με την κόλλα Baumit StarContact White, StarContact ή openContact.

Σε ασφαλτικό υπόστρωμα: Χρησιμοποιήστε το συγκολλητικό Baumit SupraFix ή το Baumit BituFix 2K.

Κονίαμα ενίσχυσης: Οι μονωτικές πλάκες XPS ή EPS επικαλύπτονται από το συγκολλητικό κονίαμα Baumit StarContact White, το StarContact ή το openContact.

Lepidlá na soklové izolačné dosky

Σύστημα θερμομόνωσης της ζώνης στεγάνωσης

Skladba zateplenia sokla
  1. Υπόστρωμα: Σε πολλές περιπτώσεις το υπόστρωμα έχει ασφαλτική μόνωση
  2. Κόλλα: Κόλλα Baumit SupraFix, Baumit BituFix 2K
  3. Θερμομονωτική πλάκα: Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS-P ή διογκωμένης πολυστερίνης EPS
  4. Ενισχυτική στρώση: Συγκολλητικό επίχρισμα Baumit StarContact White ή StarContact οπλισμένο με υαλόπλεγμα Baumit StarTex
  5. Στρώση ενίσχυσης: Baumit StarTop, SilikonTop, MosaikTop, NanoporTop. Στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί στην επιφάνεια η κόλλα StarContact White, δεν απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας. Εάν εφαρμοστεί η κόλλα StarContact, πριν την εφαρμογή της απαιτείται αστάρωμα με αστάρι εμποτισμού Baumit PremiumPrimer ή UniPrimer.
  6. Πρόσθετη στεγάνωση: Στεγανωτική γκρι βαφή Baumit FlexProtect
  7. Baumit προφίλ σύνδεσης και απόληξης της θερμομονωτικής πλάκας με τον οδηγό εκκίνησης
  8. Σφραγιστική ταινία
  9. Προστατευτική μεμβράνη

Λεπτομέρειες της ζώνης στεγάνωσης

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής και της αρχιτεκτονικής της, η ζώνη στεγάνωσης μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης της ζώνης στεγάνωσης είναι διαθέσιμες.

Προϊόντα Baumit