Πώς να επιλέξετε τον εσωτερικό σοβά
star_border

Πώς να επιλέξετε τον εσωτερικό σοβά

Η επιλογή κατάλληλου σοβά μπορεί να αυξήσει θετικά την αξία της τοιχοποιίας, να εξοικονομήσει κόστος, να ελαχιστοποιήσει τις απαιτήσεις εργατικών και να αποτρέψει την εμφάνιση ελαττωμάτων κατά τη διάρκεια της ζωής της κατασκευής. Όταν προτείνεις το πιο κατάλληλο σύστημα σοβά σημαίνει να γνωρίζεις όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο σοβάς.

ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΟΒΑ;.


  • Ποιο είναι το υπόστρωμα που πρόκειται να επικαλυφθεί; Τούβλο, πορώδες σκυρόδεμα, παλιά τοιχοποιία κλπ.
  • Ποια είναι η τελική εμφάνιση του σοβά που θέλω να επιτύχω; Επιθυμώ μία εξαιρετικά λεία επιφάνεια, διαβαθμισμένη, κοκκώδη;
  • Τι είδους περιβάλλον έχω; Κοινές κατοικημένες περιοχές, δωμάτια με υψηλή υγρασία, περιοχές με ελλείψεις;
Omietka na tehlu

Πλινθοδομή

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, πρέπει να εναρμονιστούν τα τούβλα με την επιλογή του κατάλληλου σοβά. Ανάλογα με την επιπεδότητα και τον τύπο, η πλινθοδομή μπορεί να επικαλυφθεί με ένα σύστημα σοβά μονής ή πολλαπλών στρώσεων. Η επιλογή του σοβά εξαρτάται επίσης από μια επιθυμητή εμφάνιση της επιφάνειας, τον τύπο του περιβάλλοντος, την κατάσταση του υποστρώματος και τις απαιτήσεις για τη λειτουργικότητα του σοβά.
omietka na pórobetón

Πορώδης τοιχοποιία

Τα πορώδη μπλοκ είναι κατασκευασμένα από φυσικές πρώτες ύλες. Πρόκειται για μονάδες τοιχοποιίας με σταθερές ακριβείς διαστάσεις, ελαφροβαρείς με υψηλή διαπερατότητα των ατμών.

Τα μπλοκ επιτρέπουν επίσης τη χρήση επιχρισμάτων λεπτού στρώματος για σοβάτισμα. Τα πάχη αυτών των σοβάδων σε εσωτερικό χώρο ξεκινούν από περίπου 6 mm.
Omietka na betón

Υπόστρωμα από σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα ανήκει στα πιο χρησιμοποιούμενα οικοδομικά υλικά. Χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή φερόντων στοιχείων, στηριγμάτων (πρέκια, ποδιές), συνδετήριων δοκαριών, πυλώνων, πλακών οροφής, θεμελίων, μπλοκ από σκυρόδεμα κλπ. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων σοβά για το υπόστρωμα σκυροδέματος, είτε εφαρμόζονται με το χέρι ή με μηχάνημα, που αποτελούνται από πολλαπλές στρώσεις, μικρού πάχους σοβάδες ή τσιμεντοκονίες.
Omietka na Durisol alebo Velox

Υλικά από τσιμέντο και ξύλο

Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλά εναλλακτικά μπλοκ για τοιχοποιίες. Ένα από αυτά είναι ένα οικολογικό υλικό με βάση τα ροκανίδια του ξύλου. Όπως τα μπλοκ χτισίματος (π.χ. DUrisol) ή τα πάνελ τύπου σάντουιτς με δομικές πλάκες (π.χ. Velox).

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Τοιχοποιία υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας

Τα μπλοκ τοιχοποιίας με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες έχουν διαφορετικές δομικές και φυσικές παραμέτρους από τα παραδοσιακά τούβλα και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σοβάτισμά τους, δηλαδή σε ολόκληρη τη διαδικασία. Από την επιλογή του σοβά, τη σύνθεση του συστήματος του σοβά μέχρι την ακριβή επίλυση των λεπτομερειών .

Omietka na vápennopieskové tehly

Ασβεστοπυριτικά (sand lime) τούβλα

Είναι οικολογικό υλικό με εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες και μεγάλες δυνατότητες συσσώρευσης που επιτρέπει τη χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας σοβά. Συνιστούμε ιδιαίτερα τα επιχρίσματα Klima για καλύτερη ρύθμιση του κλίματος στο εσωτερικό.