Σκυροδέματα Baumit
star_border

Σκυροδέματα Baumit

Εν συγκρίσει με το σκυρόδεμα που τροφοδοτείται στο εργοτάξιο σε μορφή φρέσκου ρευστού μείγματος, τα συσκευασμένα τσιμεντοειδή μείγματα σκυροδέματος έχουν πολλά πλεονεκτήματα: τα μείγματα διατίθενται σε μικρές ποσότητες για εργασίες μικρής κλίμακας και μπορούν να εφαρμοστούν σε δύσκολα προσβάσιμες τοποθεσίες. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, δεν εξαρτάστε από τον προμηθευτή, και η ταχύτητα προόδου του έργου εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που έχει περισσέψει σε μία επόμενη εργασία.

  • Εγγυημένη εξασφαλισμένη ποιότητα
  • Απλή αποθήκευση και επεξεργασία
  • Λύση σε κάθε πρόβλημα

Το εργοτάξιο σαν στο σπίτι σας

Διατίθενται σκυροδέματα καθολικής χρήσης (universal) με πολλαπλές επιλογές χρήσης στο σπίτι και τον κήπο. Εφαρμόζονται σε όλους τους συνήθεις τύπους κατασκευών από σκυρόδεμα, σκυροδέτηση θεμελίων, συνδετήρια δοκάρια, οροφές, τοιχία, υποστυλώματα και κλίμακες από σκυρόδεμα. Επίσης σε ειδικές κατασκευές από σκυρόδεμα οι οποίες απαιτείται να έχουν υψηλές αντοχές ή αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες, π.χ. δεξαμενές, σηπτικοί τάφροι, φρεάτια κ.λ.π.

Baumit Beton B20

Univerzálny betón B20

Είναι ένα σκυρόδεμα καθολικής χρήσης (universal) το οποίο προσφέρει αντοχή 20 MPa ακολουθώντας τη συνιστώμενη δοσολογία. Εφαρμόζεται για την κατασκευή μικρών στοιχείων από σκυρόδεμα, κολώνες, θεμέλια, τοιχία, κλίμακες, κ.λ.π. Μέγεθος κόκκου 8 mm.

Baumit WU concrete

Vodonepriepustný betón

Στεγανό σκυρόδεμα με υψηλή αντοχή 37 MPa. Εφαρμόζεται για την κατασκευή φρεατίων, σηπτικών τάφρων, πλακών, δεξαμενών νερού, και άλλων κατασκευών όπου απαιτείται υψηλή αντοχή ή υδροφοβικές ιδιότητες.

Σε ειδικές περιπτώσεις

Η κατασκευή μπορεί επίσης να περιέχει κατασκευές στοιχείων υψηλότερων απαιτήσεων στις οποίες απαιτείται η χρήση ειδικών προϊόντων. Ένα σύνηθες πρόβλημα στις ταράτσες ή στα μπάνια είναι η κατασκευή της στρώσης των ρύσεων, για παράδειγμα, μία στρώση διαβαθμιζόμενου πάχους, η οποία δέχεται μεγάλα φορτία και συχνά ρηγματώνεται. Η απάντησή μας σε αυτό το πρόβλημα είναι το Baumit FlexBeton, ένα μεγάλης ελαστικότητας σκυρόδεμα ινοπλισμένο. Εάν χρειάζεστε μέσο πλήρωσης για κοιλότητες ή πλαίσια θυρών, μπορείτε να εφαρμόσετε το Baumit FillBeton. Για το γέμισμα τσιμεντόλιθων , το σωστό υλικό είναι το Baumit PumpBeton το οποίο διατίθεται σε δεξαμενή.

Baumit FlexBeton

Spádový betón

Ινοπλισμένο σκυρόδεμα ρύσεων το οποίο δημιουργεί στρώση ποικίλου πάχους από 10 έως 40 mm.

Baumit FillBeton

Výplňový betón

Διογκωτικό πρόσμικτο σκυρόδεματος για πλήρωση κενών σε κοίλες επιφάνειες ή πλαίσια θυρών. Κατά τη σκλήρυνσή του ο όγκος του αυξάνεται κατά 2%, γεμίζοντας με αυτό τον τρόπο αποτελεσματικά τα κενά.

Baumit PumpBeton

Zalievanie dutinových tvárnic

Έγχυτο σκυρόδεμα που παραδίδεται σε δεξαμενή, έτοιμο προς χρήση, για το γέμισμα τσιμεντόλιθων π.χ. Durisol, Premac, κ.λ.π.

Ταχείας πήξης σκυρόδεμα

Το ταχείας πήξης Baumit FixBeton εφαρμόζεται για να κατασκευάσουμε θεμέλια, υποστυλώματα, πέργκολες, κιόσκια κήπου, μάντρες, σχάρες αποστράγγισης, κ.λ.π. Είναι αποτελεσματικό και απλό στην εφαρμογή. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και χωρίς ανάδευση. Όταν πρέπει να ολοκληρώσετε γρήγορα και άμεσα την εργασία είναι το ιδανικό υλικό.

FixBeton