Βήμα προς βήμα – Διαδικασία στερέωσης Baumit StarTrack
star_border

Διαδικασία στερέωσης θερμομονωτικών με τη χρήση βυσμάτων στερέωσης Baumit StarTrack

Γιατί να χρησιμοποιήσετε βύσματα στερέωσης;

 • Αντικαθιστούν τις μηχανικές στηρίξεις με βύσματα στερέωσης διευρυνόμενου κελύφους
 • Διασφαλίζουν πρόσθετη πρόσφυση στον υφιστάμενο σοβά.
 • Δημιουργούν πρόσθετη πρόσφυση στα βασικά σημεία συγκόλλησης με την φέρουσα τοιχοποιία.
 • Εξοικονομείται ενέργεια, χρήμα και χρόνος.
 • Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες.
 • Δεν εμφανίζονται λεκέδες στο διευρυνόμενο κέλυφος των βυσμάτων.
 • Τρυπάμε τον τοίχο και όχι το μονωτικό - τρύπημα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
 • Μείωση του χρόνου κατασκευής του θερμομονωτικού συστήματος.
 • Χρησιμοποιείται ένα είδος βυσμάτων για διάφορα πάχη μονωτικού.
 • Εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές και σε ανακατασκευές.
 • Ειδικά κατάλληλο για μεγάλου πάχους μονωτικά –χαμηλής ενέργειας και παθητικά σπίτια.
 • Εφαρμόζονται για την στερέωση μονωτικών πλακών από πολυστερίνη.

Διαδικασία βήμα προς βήμα

Osadenie zakladacej lišty

1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επισκευασμένο, καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από άλατα και σαθρά υλικά. Πριν την εγκατάσταση του βύσματος στερέωσης Baumit StarTrack, να τοποθετηθεί ένας οδηγός εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης να εξασφαλιστεί η οριζοντιότητά του (αλφάδι). Αυτή η βάση στερεώνεται με βίδες και συνδέσμους (κλιπς) 3 τεμάχια ανά μέτρο.

Rozloženie kotiev na fasáde

2. Μαρκάρετε τα σημεία όπου θα γίνει η τοποθέτηση των πλακών χρησιμοποιώντας ράμμα. Τοποθετήστε τα βύσματα στερέωσης Baumit StarTrack 40 x 40 cm στην επιφάνεια το πολύ 10cm οριζόντια από τον οδηγό εκκίνησης και κάθετα στις άκρες του κτισίματος και ανοιγμάτων (παράθυρα-πόρτες).

Rozmiestnenie kotiev

3. Η διάμετρος της οπής πρέπει να είναι ανάλογη της διαμέτρου του στελέχους του βύσματος StarTrack Ø 8 mm. Η διάνοιξη οπών σε διάτρητα και πορώδη υλικά πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση σφυριού. Στην περίπτωση τούβλου και σκυροδέματος η διάνοιξη οπών γίνεται με σφυρί.

Zatĺkanie kotiev na fasáde

4. Εισάγετε τα βύσματα στερέωσης στην ανοιχτή οπή, μετά καρφώστε ένα πλαστική καρφίδα ή βιδώστε το ατσαλόκαρφο του αγκυρίου. Τα βύσματα στερέωσης μπορούν να αντέξουν ακάλυπτα, εκτεθειμένα στις υπεριώδεις ακτίνες το πολύ 6 εβδομάδες.

Nanesenie lepidla na kotvy

5. Αμέσως πριν συνδέσετε τις μονωτικές πλάκες στα τοποθετημένα αγκύρια στερέωσης, εφαρμόστε την κόλλα σύνδεσης σε πάχος περίπου 20mm.

Lepenie izolantu na kotvy

6. Επικολλήστε τις μονωτικές πλάκες εφαρμόζοντας τη συγκολλητική κόλλα περιμετρικά στις άκρες και σε τρία σημεία εσωτερικά στο κέντρο τους – όσο είναι ακόμη νωπό. Κατόπιν εφαρμόστε την ενισχυτική στρώση όπως στην κοινή θερμομόνωση.