Αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα δαπέδων
star_border

Αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα δαπέδων

  • Επιχρίσματα από γύψο και τσιμέντο
  • Τέλεια επίπεδες, λείες επιφάνειες
  • Επίσης εφαρμόζονται και στην περίπτωση υποστρωμάτων με ενδοδαπέδια θέρμανση

Αυτοεπιπεδούμενα επιχρίσματα για την επιπέδωση δαπέδων. Είναι απλά στη χρήση, τα οποία μετά την σκλήρυνσή τους αποτελούν ένα ιδανικό υπόστρωμα για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων ή άλλων επενδύσεων δαπέδου. Χρησιμοποιούνται όχι μόνο σε ανακαινίσεις για την εξομάλυνση παλαιών δαπέδων ή για την συγκόλληση διαφορετικών επιφανειών, αλλά και σε νέα κτίρια, σε νέες επιφάνειες, όπου η επένδυση δαπέδου, π.χ. με μεγάλου μεγέθους πλακίδια ή από λινέλαιο, απαιτεί μία εξαιρετικά επίπεδη, λεία επιφάνεια.

Samonivelizačné stierky

Γυψοκονίαμα Baumit Nivello Quattro

Sadrová samonivelizačná stierka

Αυτοεπιπεδούμενο επίχρισμα κατηγορίας CA-C20-F6 ανυδρίτη, με βάση το γύψο και το τσιμέντο που εφαρμόζεται για την επιπέδωση υποστρωμάτων για πάχη 1-20mm. Δημιουργεί ένα υπόστρωμα δαπέδου για όλους τους τύπους επένδυσης και είναι κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους μίας κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας και του λουτρού. Είναι απλό στη χρήση και δεν ρηγματώνεται μετά την ωρίμανσή του.

Αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα

Το Baumit Nivello 10 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα κατηγορίας CT-C30-F7 για τσιμεντοκονίες εξομάλυνσης. Κατάλληλο για όλους τους χώρους μίας κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας και του λουτρού. Για πάχη 3-10mm.

Το Baumit Nivello 30 είναι ένα τσιμεντοκονίαμα κατηγορίας CT-C25-F5 για τσιμεντοκονίες εξομάλυνσης και επίσης είναι κατάλληλο για υποστρώματα δαπέδου με ενδοδαπέδια θέρμανση. Κατάλληλο για όλους τους χώρους μίας κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας και του λουτρού. Κατάλληλο για μεγαλύτερα πάχη 2-30mm.

samonivelizačná cementová stierka

Προετοιμασία του υποστρώματος

Διαχωρίστε την επίπεδη επιφάνεια του δαπέδου από τους περιμετρικούς τοίχους και τα κατακόρυφα στοιχεία χρησιμοποιώντας λωρίδες πλήρωσης αρμών διαστολής Baumit PE, ελάχιστου πάχους 5mm. Στο υπόστρωμα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί διεισδυτικό αστάρι. Σε πορώδη υποστρώματα χρησιμοποιήστε Baumit Grund ή κόλλα Baumit SuperGrund σε στεγανά υποστρώματα ή υποστρώματα περασμένα με ασφαλτικά υλικά.