Ανακαίνιση πρόσοψης σε επιφάνειες με κιμωλίωση
star_border

Ανακαίνιση πρόσοψης σε επιφάνειες με κιμωλίωση

Ελέγχουμε την επιφάνεια του επιχρίσματος με την παλάμη μας. Εάν δούμε ότι εμφανίζεται λευκή σκόνη στην παλάμη και το υπόστρωμα εμφανίζει τρίμματα, τότε η επιφάνεια είναι φθαρμένη. Η φθορά των επιφανειών που εμφανίζουν κιμωλίωση σε μία πρόσοψη μειώνει τη σταθερότητα μίας νέας στρώσης, συνεπώς είναι απαραίτητο να σταθεροποιήσουμε το υπόστρωμα πριν εφαρμόζουμε μία νέα επίστρωση.

Μία νέα πρόσοψη σε 2 βήματα

Πριν εφαρμόσετε ένα νέο τελικό φινίρισμα, εφαρμόστε ένα ειδικό αστάρι, το Baumit ReCompact και μετά βάψτε με μία νέα υψηλής ποιότητας βαφή.

Βήμα 1

Spevnenie podkladu

Εμποτισμός της επιφάνειας με το αστάρι Baumit ReCompact.

Βήμα 2

Nová fasádna farba

Βάψτε με μία νέα βαφή πρόσοψης Baumit StarColor, NanoporColor, SilikonColor.

Οδηγός βήμα προς βήμα

1. Τι χρειαζόμαστε;

Obnova fasády - pieskujúci povrch

Προετοιμάζουμε το διεισδυτικό αστάρι εμποτισμού Baumit ReCompact και τα κατάλληλα εργαλεία όπως επίσης και τον κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού για εφαρμογή της βαφής με μηχάνημα.

2. Καθαρισμός πρόσοψης

Vyčistenie fasády

Η επιφάνεια της πρόσοψης πρέπει να είναι απαλλαγμένη πρασινίλες (άλγη) και ρηγματώσεις. Καθαρίστε τη σκονισμένη και λερωμένη πρόσοψη με βούρτσα ή υδροβολή. Αφαιρέστε τα φθαρμένα στοιχεία. Εάν η πρόσοψη έχει ακόμη κι άλλα ψεγάδια, είναι απαραίτητο να τα αφαιρέσετε πρώτα.
Δείτε: Προετοιμασία επιχρίσματος

3. Σταθεροποιητικό επιχρίσματος

Spevňovač omietky

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του Baumit ReCompact και γεμίστε με αυτό το μηχάνημα ψεκασμού.

4. Εφαρμογή του προϊόντος

Spevnenie omietky penetráciou

Εφαρμόστε σε όλη την επιφάνεια με ψεκασμό. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε το σταθεροποιητικό επιχρίσματος με βούρτσα σε μικρότερες επιφάνειες.

5. Νέα βαφή πρόσοψης

Nová fasádna farba

Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις υψηλής ποιότητας βαφή πρόσοψης πάνω στην καθαρή επιφάνειά της. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται αραιωμένη με νερό από 10% έως 15%. Μετά από αναμονή τουλάχιστον 12 ωρών, εφαρμόζουμε από 1έως 2 στρώσεις βαφή πρόσοψης, όσες απαιτείται ώστε να κλείσει το χρώμα. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων να είναι τουλάχιστον 4 ώρες.

6. Ψεκασμός βαφής πρόσοψης

Striekanie fasádnej farby

Η βαφή πρόσοψης Baumit μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με σύστημα ψεκασμού χωρίς αέρα. Επιτρέπει γρήγορη και ομοιόμορφη εφαρμογή της βαφής πρόσοψης σε μικρό χρονικό διάστημα ακόμη και σε μεγάλες ομοιόμορφες επιφάνειες.

Προϊόντα Baumit

Instructional Video