Ανακαίνιση πρόσοψης – εξαιρετικά απορροφητικό επίχρισμα
star_border

Ανακαίνιση πρόσοψης – εξαιρετικά απορροφητικό επίχρισμα

Στην περίπτωση μίας εξαιρετικά απορροφητικής πρόσοψης, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε ένα αστάρι πριν εφαρμόσετε το τελικό φινίρισμα.

Η νέα πρόσοψη σε 2 βήματα

Πριν εφαρμόσετε ένα νέο φινίρισμα επιφανείας, εφαρμόστε ένα ειδικό αστάρι, το Baumit MultiPrimer, και εν συνεχεία εφαρμόστε τη νέα υψηλής ποιότητας βαφή πρόσοψης.

Βήμα 1

Silno nasiakavý podklad

Εφαρμογή του ασταριού Baumit MultiPrimer.

Βήμα 2

Nová fasádna farba

Στρώση μίας νέας βαφής πρόσοψης την Baumit StarColor, την NanoporColor, την SilikonColor.

Οδηγίες εργασίας βήμα – βήμα

1. Τι χρειαζόμαστε;

Obnova fasády - silno nasiakavý podklad

Θα χρειαστούμε αστάρι Baumit MultiPrimer, ρολό βαφής, δοχείο, κύλινδρο βαφής πρόσοψης ή μηχάνημα βαφής πρόσοψης για να αντισταθμιστεί η απορροφητικότητα του υποστρώματος.

2. Καθαρισμός πρόσοψης

Vyčistenie fasády

Η επιφάνεια της πρόσοψης πρέπει να είναι συμπαγής και συνεκτική, απαλλαγμένη από πρασινίλες (άλγη) και ρηγματώσεις. Με βούρτσα ή υδροβολή καθαρίστε τη σκονισμένη και λερωμένη πρόσοψη. Απομακρύνετε τυχόν σαθρά στοιχεία. Εάν η πρόσοψη έχει ακόμη κι άλλα ψεγάδια, είναι απαραίτητο να τα αφαιρέσετε πρώτα.
Δείτε: Προετοιμασία επιχρίσματος

3. Αστάρι

Základn náter, hĺbkový základ

Ανάλογα με την απορροφητικότητα του επιχρίσματος, αραιώστε το αστάρι με νερό από 1:1 έως 1:5 και ανακατέψτε καλά.

4. Εφαρμογή προϊόντος

Penetrácia na silno nasiakavý podklad

Εφαρμόστε το αστάρι χρησιμοποιώντας βούρτσα, ρολό ή με ψεκασμό. Όταν εφαρμόζονται πολλαπλές στρώσεις, πάντα να εφαρμόζεται μία νέα στρώση πάνω σε μία στεγνή επιφάνεια. Ο χρόνος ωρίμανσης πριν εφαρμόσετε την τελική στρώση επιφανείας είναι τουλάχιστον 12 ώρες.

5. Νέα στρώση πρόσοψης

Nová fasádna farba

Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις υψηλής ποιότητας βαφή πρόσοψης στην καθαρή πρόσοψη. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται αραιωμένη με 10-15% νερό. Μετά από αναμονή τουλάχιστον 12 ωρών, εφαρμόζουμε από 1 έως 2 στρώσεις βαφή πρόσοψης, όσες απαιτείται ώστε να κλείσει το χρώμα. Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων να είναι τουλάχιστον 4 ώρες.

6. Ψεκασμός βαφής πρόσοψης

Striekanie fasádnej farby

Η βαφή πρόσοψης Baumit μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με σύστημα ψεκασμού χωρίς αέρα. Επιτρέπει γρήγορη και επίπεδη εφαρμογή της βαφής πρόσοψης σε μικρό χρονικό διάστημα ακόμη και σε μεγάλες ομοιόμορφες επιφάνειες.

Προϊόντα Baumit

Εκπαιδευτικό βίντεο