Παραδοσιακά ασβεστοκονιάματα για την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
star_border

Παραδοσιακά ασβεστοκονιάματα για την αποκατάσταση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς (διατηρητέα κτίρια)

Tradičné vápenné omietky

Με το συνδετικό υλικό NHL και το έτοιμο κονίαμα NHL, η Baumit προσφέρει πλέον μια μεικτή σειρά προϊόντων για την ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων. Οι ιδιότητες των προϊόντων NHL, προσαρμοσμένες στις ιδιότητες των ιστορικών προτύπων τους, είναι η ιδανική λύση όταν πρόκειται για την αποκατάσταση παλαιών σοβάδων σύμφωνα με τις αρχικές τους προδιαγραφές. Χάρις στο φυσικό τους πορώδες και την διαπνοή τους, τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης σε νέα κτίρια και έτσι μπορούν να δημιουργήσουν μία εξαιρετική εσωτερική ατμόσφαιρα.

  • Ειδικά προϊόντα για ιστορικά κτίρια
  • Σύστημα προϊόντων για εφαρμογή με το χέρι και με μηχάνημα
  • Έτοιμα μείγματα προϊόντων και συνδετικά υλικά
  • Υψηλότερη ασφάλεια λόγω της ομοιομορφίας των υλικών
  • Συστήματα που αναπνέουν

NHL - Natural Hydraulic Lime – Φυσικός Υδραυλικός Ασβέστης

Πρόκειται για φυσικό υδραυλικό ασβέστη. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού ασβεστοκονιάματος – με την απελευθέρωση CO2 – αρχίζει η σκλήρυνσή του υδραυλικά όταν έρχεται σε επαφή με το νερό χωρίς προσθήκη τσιμέντου και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε ιστορικά κτίρια για να προστατευτεί η οικοδομική τους δομή.

Historické omietky

Πώς να ανακαινίσετε ιστορικά κτίρια με ασφάλεια

Τα ιστορικά και διατηρητέα κτίρια είναι μοναδικά και αξίζουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα όταν πρόκειται για προϊόντα ανακαίνισης. Με τα προϊόντα NHL της Baumit βρίσκεστε στην ασφαλή πλευρά.

Προετοιμασία υποστρώματος και επιχρίσματος της βάσης

Απαιτείται η προετοιμασία του υποστρώματος με ειδικό αστάρι με ψεκασμό πριν εφαρμοστούν οι σοβάδες Baumit NHL. Τα επιχρίσματα βασικής στρώσης είναι διαθέσιμα για εφαρμογή με το χέρι και με μηχάνημα. Το επίχρισμα NHL termo μπορεί να εφαρμοστεί για να αυξηθούν οι θερμομονωτικές ιδιότητες της τοιχοποιίας.

Σπατουλαριστά διακοσμητικά επιχρίσματα (stucco), σοβάδες, κονιάματα, φινιρίσματα και κόλλες

Ο μαλακός σπατουλαριστός σοβάς (stucco) με μαλακή λεία επιφάνεια εφαρμόζεται με το χέρι ή μηχανή πάνω στο NHL. Για να δημιουργηθεί μία στρώση κονιάματος ενισχυμένη με πλέγμα πάνω στο θερμομονωτικό επίχρισμα, χρησιμοποιούμε το NHL κονίαμα το οποίο εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με δύο είδη κοκκομετρίας. Λεπτόκοκκο λείο (fine smooth – 0,6mm) και λεπτόκοκκο (fine – 1 mm). Το Baumit NHL είναι επίσης διαθέσιμο για εξαιρετικά λεία επιφάνειες.

Συνιστούμε την βαφή πρόσοψης Baumit NanoporColor σαν τελικό φινίρισμα επιφάνειας για τα επιχρίσματα NHL.

Ο φυσικός υδραυλικός ασβέστης Baumit NHL 3,5 χρησιμεύει για την παρασκευή του δικού σας κονιάματος και επιχρισμάτων.