star_border

Γενικές πληροφορίες για τους επισκέπτες του ιστότοπου

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις προστασίας δεδομένων - ιδιαίτερα τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΚΓΠΔ - GDPR) - σας ενημερώνουμε για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας.

Τα παρακάτω δεδομένα επεξεργάζονται ή καταγράφονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας:

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Διεύθυνση URL αναφορέα (οι σελίδες που επισκεφτήκατε προηγουμένως)
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση (διεύθυνση IP)
 • Ώρα του αιτήματος διακομιστή

1.1 Σκοπός και διάρκεια της επεξεργασίας / γνωστοποίησης των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο για τη βελτιστοποίηση της εμφάνισης και των αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας μας και τη διαγραφή τους, εφόσον δεν υπάρχει νομική βάση για μεγαλύτερη περίοδο αποθήκευσης μετά από [7] ημέρες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται από εμάς. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας δεδομένων, τα δεδομένα μεταφέρονται σε έναν επεξεργαστή πληροφορικής στις συνδεδεμένες εταιρείες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο πάροχος υπηρεσιών με τη σειρά του προμηθεύει υπο-επεξεργαστές (π.χ. Google LLC). Η αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν η έκδοση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας.

 1.2  Cookies

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την προσφορά μας φιλική προς το χρήστη. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης στη συσκευή σας. Δεν κάνουν κακό. Ορισμένα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο.

Εάν δεν θέλετε να συμβεί αυτό, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies, ώστε να μπορείτε να τα αποδεχτείτε κατά περίπτωση.

Με την απενεργοποίηση των cookies, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

2    Φόρμα Επικοινωνίας

Εμείς, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων - ιδιαίτερα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) - σας ενημερώνουμε για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο της επαφής σας με εμάς.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μας παρέχετε τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία συνεπώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:


 • Όνομα
 • Εταιρεία και τίτλος θέσης εργασίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλεφωνικός αριθμός
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Θέμα / κείμενο κειμένου

Επιπλέον, οι τεχνικές πληροφορίες μεταδίδονται αυτόματα σε εμάς όταν προβάλλονται οι σελίδες μας. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα καθώς και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

2.1  Σκοπός και διάρκεια της επεξεργασίας / γνωστοποίησης των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο ηλεκτρονικό έντυπο αποκλειστικά για την επεξεργασία της επαφής σας μαζί μας. Η χρήση των δεδομένων με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαφής είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου νόμιμη κατά την έννοια του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1, εδάφια α, β και στ GDPR). Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε αυτόν τον σκοπό.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται από εμάς. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας δεδομένων, τα δεδομένα μεταφέρονται σε έναν επεξεργαστή πληροφορικής στις συνδεδεμένες εταιρείες. Η αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν η έκδοση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας.

3   Εγγραφή στο myBaumit

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων - ιδιαίτερα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) - σας ενημερώνουμε για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο της εγγραφής στο πεδίο των πελατών μας.

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας, μας παρέχετε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κωδικός πρόσβασης
 • Όνομα
 • Κατηγορία πελατών

Επιπλέον, οι τεχνικές πληροφορίες μεταδίδονται αυτόματα σε εμάς όταν προβάλλονται οι σελίδες μας. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα καθώς και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

3.1  Σκοπός και διάρκεια της επεξεργασίας / γνωστοποίησης των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο ηλεκτρονικό έντυπο αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας της εγγραφής σας στον τομέα των πελατών και συνεπώς νομίμως κατά την έννοια του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α, β και στ GDPR). Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε αυτόν τον σκοπό.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται από εμάς. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας δεδομένων, τα δεδομένα μεταφέρονται σε έναν επεξεργαστή πληροφορικής στις συνδεδεμένες εταιρείες. Η αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν η έκδοση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας.

4   Γενικές πληροφορίες

4.1  Ασφάλεια δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή και θα τα χρησιμοποιούμε μόνο για τους καθορισμένους σκοπούς. Οι κανονισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) τηρούνται βεβαίως και διασφαλίζονται ειδικά με κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

4.2  Τα δικαιώματά σας

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς αποθηκεύονται σε μας. Θα απαντήσουμε ευχαρίστως σε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα σε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων, αντίρρηση και αποκλεισμό ανακριβών ή παράνομα επεξεργασμένων δεδομένων.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε ένα τέτοιο αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό.

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς είναι αντίθετη με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων ή ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά σας δικαιώματα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παραπονεθείτε στην εποπτική αρχή της χώρας σας.

Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες της επιχείρησής μας στον ιστότοπο.